Chuyên mục

Doanh nghiệp

P2P lending dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay chiếm khoảng 98 % tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, trong...

Ở các quốc gia phát triển người ta xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp như thế nào?

Việt Nam là một nước đang phát triển, do đó, việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong xây dựng hệ sinh thái khởi...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn phát triển phải được hỗ trợ vốn

P2P Lending – “phao cứu sinh” cho Doanh nghiệp cần vay vốn. Mặc dù hiện nay nhiều Ngân hàng đã có cải cách trong...

Đầu tư ngang hàng (P2P) – giải pháp cho doanh nghiệp “đói” vốn

Thực trạng thiếu vốn để duy trì hoạt động kinh doanh và sản xuất ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) hiện nay...

Nút thắt tín dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp khoảng 45% vào...
1 9 10 11