CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG GỌI VỐN

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi không phải là Ngân hàng, không phải Công ty tài chính
Lendbiz sử dụng công nghệ để kết nối nhu cầu vốn của Doanh nghiệp và Nhà đầu tư bằng cách cung cấp cho Doanh nghiệp mức giá tốt nhất,
cho Nhà đầu tư lợi nhuận cao nhất.

Đầu tư vốn ngắn hạn vào các Doanh nghiệp để nhận lợi tức cố định, không phụ thuộc vào biến động của thị trường.
Lendbiz thẩm định các Doanh nghiệp, Giới thiệu các DN đã chọn cho các Nhà đầu tư, Hỗ trợ các bên thủ tục pháp lý và thu hồi vốn cho Nhà đầu tư.
Huy động vốn ngắn hạn để phát triển kinh doanh.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Layer-1-185x119Layer-1-185x119
GMmqm6N-185x119GMmqm6N-185x119
logobdt-185x119logobdt-185x119
Fintech_SI_URL_300x115-185x119Fintech_SI_URL_300x115-185x119

TẢI ỨNG DỤNG LENDBIZ