LendbizGói Tài Lộc

Gói Tài Lộc

ĐẦU TƯ VỚI LỢI NHUẬN HẤP DẪN LÊN TỚI 20%/NĂM

Khi tham gia sản phẩm Tài Lộc, Nhà đầu tư sẽ trực tiếp đầu tư vào các Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh gọi vốn và nhận vốn gốc, tiền lời từ 13 – 20%/năm nhưng sẽ chịu rủi ro từ việc đầu tư khi Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh không thực hiện đúng cam kết.

Kể từ ngày 1/12/2021, Lendbiz và Lendbiz Capital đã ban hành chính sách Bảo lãnh rủi ro theo đó với mỗi khoản đầu tư mới từ thời điểm 1/12/2021 trở đi sẽ được Lendbiz Capital sẽ cam kết mua lại từ 100% vốn gốc nếu phát sinh chậm trả từ 90 ngày trở lên.

Đối tượng khách hàng

  • Công dân từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.
  • Cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo Quy định của Pháp luật Việt Nam.
  • Không áp dụng cho các chủ tài khoản đồng chủ sở hữu hoặc chủ tài khoản là các công ty có vốn sở hữu của nhà nước hoặc có cổ đông là các công ty nhà nước.

Đặc điểm sản phẩm

  • Lợi suất từ 13 đến 20%/năm tùy theo khẩu vị rủi ro
  • Hạn mức và bảo lãnh 100% vốn gốc
  • Số tiền đầu tư tối thiểu từ: 5 triệu đồng
  • Thuế thu nhập cá nhân: 5% Lợi nhuận thực tế
  • Phí tư vấn quản lý (trước VAT): Miễn phí tư vấn
  • Phí bán lại các khoản đầu tư : 1,65%/ số vốn bán lại
  • Công cụ Đầu tư tự động

Giao dịch
Trực Tuyến

Việc mở tài khoản, đặt lệnh đầu tư, nộp tiền, rút vốn đều được thực hiện trực tuyến với công nghệ định danh khách hàng điện tử (E-Kyc) và chữ ký điện tử (E-sign)

Lợi Nhuận
Cao & Ổn Định

Tỷ lệ lợi nhuận cao và ổn định lên đến 20%

Vốn Gốc Và Lãi
Nhận Hàng Tháng

Vốn gốc được trả đều và lãi nhận hàng tháng

Bảo Lãnh
Rủi Ro

LBC cam kết mua lại từ 90 – 100% Vốn gốc khi phát sinh 90 ngày chậm trả

Các Bước Đầu Tư

Bước 1: Tải app và Đăng ký tài khoản
Bước 2: Bắt đầu trải nghiệm và Ký hợp đồng đầu tư
Bước 3: Nạp tiền và Tiến hành đầu tư
Bước 4: Nhận vốn gốc, tiền lời và tái đầu tư