Khám phá cách thức đầu tư mới

Giúp việc đầu tư trở lên dễ dàng và Chủ kinh doanh có vốn phát triển

Cơ Chế Hoạt Động

Nhà Đầu Tư

Sử dụng tài khoản online để đầu tư vào các Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh đang cần huy động vốn.

Lendbiz

Thẩm định và giới thiệu các Dự án đầu tư hiệu quả. Hỗ trợ thủ tục pháp lý, giải ngân và thu hồi vốn cho Nhà đầu tư

Doanh Nghiệp/Hộ Kinh Doanh

Nhận vốn kinh doanh và Hoàn trả vốn gốc và tiền lời cho Nhà đầu tư

Quy Trình Hoạt Động

ĐĂNG KÝ GỌI VỐN

Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh đăng ký gọi vốn sẽ được Chuyên viên kinh doanh của Lendbiz tư vấn và thực hiện cung cấp Danh mục hồ sơ theo yêu cầu của sản phẩm gọi vốn.

SÀNG LỌC DOANH NGHIỆP & HỘ KINH DOANH GỌI VỐN

Các Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh chỉ được giới thiệu với Nhà đầu tư sau khi đã vượt qua các bước thẩm định chặt chẽ. Lendbiz kết hợp giữa kinh nghiệm và công nghệ để xây dựng hệ thống 04 bước sàng lọc với hơn 100 tiêu chí đánh giá. Các Chuyên gia thẩm định trực tiếp gặp và phỏng vấn các Chủ kinh doanh để đánh giá về Uy tín, Năng lực tài chính và Mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh gọi vốn.

ĐẦU TƯ & GIẢI NGÂN

Nhà đầu tư đăng nhập vào hệ thống, xem xét thông tin các DN/HKD gọi vốn và lựa chọn đầu tư. Khi gom đủ vốn, Lendbiz sẽ giải ngân số tiền đăng ký của từng Nhà đầu tư sau khi DN/HKD hoàn tất cả thủ tục pháp lý. Theo sự ủy quyền của Nhà đầu tư, Lendbiz thực hiện soạn thảo, ký kết và lưu trữ hồ sơ pháp lý.
Ứng dụng của Lendbiz cũng cho phép Nhà đầu tư dễ dàng đặt lệnh và quản lý danh mục đầu tư. Công cụ đầu tư tự động cho phép Nhà đầu tư tối đa lợi ích bằng cách để hệ thống tìm kiếm và đặt lệnh tự động theo các tiêu chí lựa chọn

THU HỒI VỐN & TÁI ĐẦU TƯ

Vào ngày cam kết, DN/HKD sẽ hoàn trả vốn gốc và tiền lời cho các Nhà đầu tư. Hệ thống của Lendbiz sẽ tự động phân phân bổ vào tài khoản của các Nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể lựa chọn rút vốn hoặc tái đầu tư.
Trên 80% Nhà đầu tư của Lendbiz lựa chọn tái đầu tư để Tiền tiếp tục đẻ ra Tiền. Với tỷ suất lợi nhuận đầu tư từ 15-20%/năm, nếu hàng tháng liên tục tái đầu tư, Nhà đầu tư sẽ nâng tỷ suất lợi nhuận thành 15.47 – 21.47% mỗi năm. Hãy tận dụng sức mạnh của Lãi suất kép để tối đa hóa thu nhập