P2P lending dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)

LendbizChia sẻ kiến thứcDoanh nghiệpP2P lending dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay chiếm khoảng 98 % tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, trong đó số doanh nghiệp vừa chỉ chiếm 2,2%, doanh nghiệp nhỏ chiến 29,6% và còn lại 68,2% là siêu nhỏ. Nhưng trên thực tế, SMEs đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. SMEs là nơi tạo ra việc làm chủ yếu và tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo…Hàng năm các SMEs đã tạo ra trên một triệu lao động mới; sử dụng tới 51% lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP cho đất nước.

Không chỉ riêng Việt Nam , nhiều quốc gia trên thế giới kể cả các quốc gia phát triển, vai trò của SMEs vẫn được đánh giá rất cao. Số lượng các SMEs chiếm đa số tuyệt đối trong tổng cơ cấu các doanh nghiệp, thông thường tỷ lệ này từ 90%- 98%.

Tuy nhiên SMEs luôn gặp khó khăn trong huy động vốn, hãy cùng xem cách mà P2P lending hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn như thế nào

Trả lời