Điều Khoản Giao Dịch

LendbizĐiều Khoản Giao Dịch

Khi sử dụng phương thức giao dịch trực tuyến của Công ty CP Lendbiz

I. Chấp nhận các điều khoản thỏa thuận

 1. Công ty CP Lendbiz (Lendbiz) xin chào mừng và trân trọng cảm ơn Khách hàng đã sử dụng các giao dịch trực tuyến của chúng tôi.
 2. Để sử dụng các dịch vụ giao dịch trực tuyến do Lendbiz cung cấp cho Khách hàng vào từng thời điểm của Lendbiz, đề nghị Khách hàng đọc kỹ các điều khoản nêu tại Điều khoản giao dịch, Công bố rủi ro và các Điều khoản Sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều khoản giao dịch”) này.
 3. Khách hàng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ Giao dịch trực tuyến khi đã đồng ý và chấp thuận với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản giao dịch này mà không có bất kỳ sự giới hạn hay bảo lưu nào.
 4. Dịch vụ giao dịch trực tuyến là các dịch vụ do Lendbiz cung cấp cho khách hàng qua Internet và/hoặc qua điện thoại, bao gồm:
  (i) Đặt lệnh; Đưa ra các yêu cầu đối với lệnh giao dịch đầu tư;
  (ii) Nhận danh sách lệnh đầu tư;
  (iii) Cập nhật thông tin Khách hàng;
  (iv) Các dịch vụ/tiện ích khác được Lendbiz cung cấp theo nhu cầu Khách hàng và khả năng của Lendbiz trong từng thời kỳ.

II. Quyền thay đổi nội dung điều khoản giao dịch

Lendbiz có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, sửa đổi và bổ sung hoặc thay thế một phần nào đó của Điều khoản giao dịch này. Điều khoản giao dịch sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng các dịch vụ giao dịch Trực tuyến và Website, Khách hàng phải xem lại nội dung của Điều khoản giao dịch để đảm bảo có được những thông tin cập nhật nhất.

III. Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Tất cả các tài liệu trong website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.
 2. Khách hàng có quyền được sử dụng website này hoặc các tài nguyên của website này không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường link đến tài liệu gốc này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Lendbiz.

IV. Hạn chế sử dụng

Chúng tôi không chấp nhận sử dụng tài nguyên của website Lendbiz vào bất kỳ việc sau:

 1. Chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác.
 3. Gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 4. Gây rối trật tự công cộng.
 5. Phạm pháp hình sự.
 6. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 7. Sử dụng website này vào mục đích thương mại.
 8. Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác.
 9. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm Virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 10. Bất kỳ hành động gì không hợp pháp hay bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
 11. Bất kỳ hành động nào mà Lendbiz cho rằng không thích hợp.

V. Từ chối đảm bảo

 1. Các nội dung thông tin, dữ liệu, bảng biểu v.v… về doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu gọi vốn đầu tư được Công ty CP Lendbiz đăng tải trên website này là đúng theo nội dung mà Lendbiz nhận được từ đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các nguồn chính thống khác.
 2. Chúng tôi không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm định bao gồm nhưng không giới hạn trong những thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên hoặc thông qua kết nối với website của Lendbiz.
 3. Lendbiz, đối tác hay nhà cung cấp của Lendbiz không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng website của Lendbiz hoặc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được website của Lendbiz, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua hay xuất phát từ việc sử dụng website của Lendbiz, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi Lendbiz và/hoặc đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này.
 4. Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do bỏ lỡ, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

VI. Nghĩa vụ bảo mật của khách hàng

 1. Khách hàng đồng ý tuân thủ các Điều khoản và làm theo các hướng dẫn và bất kì quy trình bảo mật nào đề cập tới trong đó mà Lendbiz cung cấp trên trực tuyến.
 2. Để sử dụng các dịch vụ, Khách hàng sẽ cần một nhận dạng riêng thông qua Tên đăng nhập (mã truy cập), Mật khẩu (bao gồm mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh).
 3. Khách hàng đồng ý thực hiện theo chỉ dẫn được Lendbiz cung cấp khi tạo lập Mã truy cập, Mật khẩu truy cập, Mật khẩu đặt lệnh, Câu hỏi để thiết lập lại Mật khẩu và các yếu tố định danh khác của Lendbiz để nhận dạng Khách hàng.
 4. Đối với việc thiết lập lại các Mật khẩu, Khách hàng có thể thay đổi các Mật khẩu bất kì lúc nào nhưng bất kì thay đổi nào cũng chỉ có hiệu lực khi được Lendbiz chấp nhận.
 5. Khách hàng phải giữ bí mật các Mật khẩu của mình và bảo mật cho Mật khẩu đó và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép Mã truy cập, Mật khẩu truy cập/đặt lệnh, Câu hỏi để thiết lập lại Mật khẩu và các yếu tố định danh khác của khách hàng. Khách hàng không được để người khác chiếm hữu hoặc điều khiển Mã truy cập và mật khẩu trong bất kì tình huống nào và vào bất kì thời điểm nào. Nếu Khách hàng để bất kì người nào sử dụng một hay nhiều những mục sau:
 6. Khi Khách hàng đã đăng nhập để sử dụng dịch vụ, Khách hàng không được rời thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị khác mà Khách hàng dùng để kết nối với dịch vụ vào bất kì lúc nào hoặc để bất kì người nào khác sử dụng thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị đó cho đến khi Khách hàng đã đăng xuất khỏi dịch vụ bằng việc chọn đăng xuất. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng Khách hàng đã đăng xuất khỏi dịch vụ vào cuối mỗi công đoạn.
 7. Khách hàng phải thông báo cho Lendbiz ngay lập tức về bất kì việc kết nối trái phép nào vào các dịch vụ hoặc về bất kì giao dịch hoặc yêu cầu trái phép nào mà Khách hàng biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu Khách hàng nghi ngờ ai đó biết Mã truy cập, Mật khẩu truy cập/đặt lệnh, Câu hỏi để Thiết lập lại Mật khẩu và Mã Bảo mật. Khách hàng có thể thông báo trực tiếp hoặc gọi tới các số điện thoại liệt kê trên trang mạng được Lendbiz thông báo tùy từng thời điểm. Lendbiz có thể sẽ yêu cầu Khách hàng xác nhận bằng văn bản bất kì chi tiết nào được Khách hàng cung cấp. Khách hàng cũng sẽ phải thay đổi ngay Mật khẩu sang một con số hoặc tập hợp khác mà Khách hàng chưa từng sử dụng trước đó. Cho đến khi Lendbiz thực sự nhận được thông báo nói trên, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ của người không được phép hoặc sử dụng vào những mục đích không được phép.
 8. Lendbiz có thể phải hỏi Khách hàng Mã truy cập của Khách hàng để cung cấp các dịch vụ bảo trì nhưng sẽ không hỏi về Mật khẩu của Khách hàng. Nếu Khách hàng cung cấp cho Lendbiz Mã truy cập thì Lendbiz sẽ giữ bí mật thông tin này. KHÁCH HÀNG KHÔNG BAO GIỜ TIẾT LỘ MẬT KHẨU CỦA KHÁCH HÀNG CHO BẤT KÌ AI, kể cả nhân viên của Lendbiz.
 9. Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và bảo vệ bất kì một chương trình máy tính hoặc Máy tính Cá nhân nào được sử dụng để kết nối với dịch vụ. Khách hàng đồng ý kiểm tra bản kê các giao dịch và các báo cáo về tài khoản và thông báo cho Lendbiz ngay lập tức nếu có bất kì một sự khác biệt nào.

VII. Thông tin của khách hàng

 1. Khách hàng cung cấp thông tin mà Lendbiz yêu cầu một cách hợp lý để Lendbiz có thể cung cấp các dịch vụ. Nếu Khách hàng không cung cấp thông tin mà Lendbiz yêu cầu thì Lendbiz có thể sẽ không cung cấp tất cả các dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng phải Bảo đảm rằng thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Lendbiz liên quan tới dịch vụ là chính xác, đầy đủ và cập nhật.
 2. Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và chính xác của những thông tin mà khách hàng cung cấp cho Lendbiz thông qua website hoặc các kênh trao đổi thông tin khác giữa Lendbiz và khách hàng
 3. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng Lendbiz sẽ sử dụng, lưu trữ và chuyển giao (dù ở trong hoặc ngoài Việt Nam) và/hoặc trao đổi các chi tiết về thông tin của Khách hàng cho Nhà đầu tư hoặc với tất cả những người mà Lendbiz cho rằng cần thiết. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đổi thông tin với bất kì thành viên nào thuộc Công ty CP Lendbiz vì các mục đích liên quan tới dịch vụ và/hoặc để phát triển, nâng cao và tăng cường việc cung cấp các dịch vụ tài chính khác của Lendbiz và bất kì thành viên nào của Công ty CP Lendbiz cho Khách hàng nói chung và/hoặc việc trao đổi thông tin vì mục đích và với những người đã qui định trong chính sách chung của Lendbiz về tiết lộ thông tin như đã nêu trong thông tin tài khoản, giấy báo, thông báo hoặc các Điều khoản giao dịch khác mà Lendbiz đưa ra cho Khách hàng tùy từng thời điểm.
 4. Ngoài các điều trên, Khách hàng công nhận rằng, khi Lendbiz thấy cần thiết hoặc đúng đắn, Lendbiz có thể chuyển giao bất kì chi tiết hoặc thông tin nào cho bất kì nhà cung cấp dịch vụ nào (dù ở trong hay ngoài Việt Nam) để nhà cung cấp dịch vụ đó (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, các đại lý bán và tiếp thị qua mạng) đại diện cho Lendbiz xử lí dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng với điều kiện nhà cung cấp dịch vụ đó và Lendbiz ký kết và thỏa thuận các điều khoản về bảo mật thông tin được chuyển giao.
 5. Khách hàng đồng ý và công nhận rằng các nhà cung cấp dịch vụ có thể sẽ được luật pháp yêu cầu tiết lộ thông tin đã nhận được từ Lendbiz cho các bên thứ ba. Những tình huống như vậy bao gồm việc nhà cung cấp dịch vụ bắt buộc phải tiết lộ thông tin theo lệnh của tòa án, điều tra của cảnh sát và khởi tố tội phạm về gian lận thuế hoặc các vi phạm khác.

VIII. Cam kết mặc định

Khi thực hiện các giao dịch trực tuyến, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc thực hiện các giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng và cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại do những rủi ro tiềm tàng gây ra. Những rủi ro tiềm tàng của các giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

 1. Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp dịch vụ gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng như giao dịch trực tuyến của khách hàng không thể truyền đến hệ thống của Lendbiz (lệnh giao dịch của khách hàng có thể bị treo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu), Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi/sai, lệch hoặc khách hàng không thể truy cập vào hệ thống của Lendbiz.
 2. Hệ thống máy tính của Lendbiz gặp sự cố do bị mất nguồn điện, bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng.
 3. Hệ thống máy tính của Khách hàng bị hỏng, bị Virus, bị tấn công dẫn đến việc làm lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin về giao dịch của khách hàng hoặc tài khoản của Khách hàng bị sử dụng một cách trái phép bởi một bên thứ ba.
 4. Giao dịch trực tuyến do Khách hàng thực hiện sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của Lendbiz. Lendbiz mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của Khách hàng gửi đến Lendbiz đều là đúng và do chính Khách hàng thực hiện. Vì vậy, mọi ý kiến cho rằng đó là nhầm lẫn hoặc sai sót liên quan đến giao dịch của Khách hàng đều không được chấp nhận. Mọi thiệt hại phát sinh do Khách hàng chịu trách nhiệm.

CÔNG TY CP LENDBIZ