Mối quan hệ giữa các quyết định tài chính và rủi ro vốn chủ sở hữu

LendbizChia sẻ kiến thứcMối quan hệ giữa các quyết định tài chính và rủi ro vốn chủ sở hữu

Trong bài báo nghiên cứu trên CSDL tạp chí điện tử toàn văn Sciencedirect, Giám đốc chiến lược Nguyễn Hoàng Nam của Lendbiz cùng các cộng sự đã chỉ rõ mối quan hệ giữa các quyết định tài chính và rủi ro vốn chủ sở hữu. Việc xác định được các quyết định tài chính ảnh hưởng như thế nào đến rủi ro vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư có thêm cơ sở đưa ra lựa chọn phù hợp với mục tiêu.

Giám đốc chiến lược Nguyễn Hoàng Nam của Lendbiz cùng các cộng sự đã có bài nghiên cứu về mối quan hệ giữa các quyết định tài chính đến rủi ro vốn chủ sở hữu.

Các quyết định tài chính của ban lãnh đạo trong doanh nghiệp nhằm mang lại nhiều lợi nhuận hơn và hạn chế những rủi ro. Nó có thể phù hợp về lợi nhuận kỳ vọng nhưng cũng có thể dẫn tới thất bại và mang đến rủi ro cho doanh nghiệp. Các yếu tố đại diện cho quyết định tài chính bao gồm quyết định đầu tư, vốn lưu động cùng quyết định tài trợ. Rủi ro vốn chủ sở hữu được thể hiện bằng hệ số beta trong các công ty. Vậy các quyết định tài chính có tác động gì đến rủi ro vốn chủ sở hữu hay không?

Bài nghiên cứu dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu 100 công ty ngành xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019 thông qua mô hình GLS . Bài viết đã đi sâu phân tích các dữ liệu, đưa ra các dẫn chứng cụ thể, lập luận chắc chắn, đánh giá một cách cụ thể từng yếu tố,… Kết quả cho thấy các quyết định đầu tư không ảnh hưởng đến rủi ro vốn chủ sở hữu, trong khi đó các quyết định về vốn lưu động có tác động tích cực, còn quyết định tài trợ có tác động tiêu cực đến rủi ro vốn chủ sở hữu.

Bài nghiên cứu đưa ra đầy đủ các dẫn chứng, lập luận cụ thể,…

Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về các quyết định tài chính và rủi ro vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nó cũng mang đến nhiều ý nghĩa thực tiễn quan trọng như việc xác định được tác động của các quyết định tài chính lên rủi ro vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư có thêm cơ sở đưa ra lựa chọn phù hợp với mục tiêu. Quyết định về vốn lưu động (CCC) có tác động tích cực đến rủi ro vốn chủ sở hữu. Do đó, các nhà đầu tư ưa thích danh mục đầu tư có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhưng tiềm ẩn rủi ro cao có thể xem xét các quyết định vốn lưu động cao hơn. Chỉ số CCC là chỉ số dễ theo dõi trong báo cáo của các công ty nên đây là chỉ số giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong quyết định đầu tư của mình. Ngoài ra, tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược của mình, các nhà quản lý điều chỉnh CCC cho phù hợp để kiểm soát rủi ro vốn chủ sở hữu của công ty mình,…

Tuy nhiên, việc nghiên cứu này vẫn còn những hạn chế nhất định cả về chủ quan và khách quan. Nghiên cứu mới chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp ngành xây dựng mà chưa xác định được tính chung cho các công ty, đồng thời phân loại từng nhóm ngành khác nhau để so sánh. Thời gian nghiên cứu chỉ đến cuối năm 2019, giai đoạn này vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19. Đến năm 2020, COVID-19 có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty nói chung. Bên cạnh đó, nghiên cứu vẫn chưa ước tính được yếu tố này thay đổi ảnh hưởng của các quyết định tài chính đến rủi ro vốn chủ sở hữu như thế nào.

Do đó, các tác giả cũng đưa ra một số đề xuất nghiên cứu trong tương lai để có thể khắc phục các hạn chế này. Các nghiên cứu sâu hơn cần thu thập dữ liệu của tất cả các ngành để đưa ra bài toán đánh giá chung cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời, mục tiêu so sánh sự khác biệt giữa các lĩnh vực cũng được thực hiện dễ tiếp cận hơn. Có thể ước tính thêm đại dịch covid-19 nhằm đo lường tác động của đại dịch này đối với các hoạt động trong các công ty. Cuối cùng, các nghiên cứu sau có thể xem xét tính nội sinh nhiều hơn và sử dụng các mô hình phức tạp hơn như GMM và 2SLS.

Để xem đầy đủ bài nghiên cứu của các tác giả, mời bạn đọc theo dõi chi tiết tại:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402201324X 

Trả lời