CÁC LỢI ÍCH MANG LẠI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Lợi tức hấp dẫn: Khi đầu tư vào các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư sẽ nhận lợi tức từ 15-22%/năm

Không đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn: Nhà đầu tư đã có thể tiếp cận và đầu tư vào các Doanh nghiệp Việt Nam với chỉ 2.000.000VND.

Không mất phí: Lendbiz không thu phí của Nhà đầu tưLENDBIZ GIÚP NHÀ ĐẦU TƯ QUẢN LÝ RỦI RO NHƯ THẾ NÀO?

Áp dụng mô hình phân tích, đánh giá Doanh nghiệp cẩn trọng và khoa học để chọn ra các Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả.

Giúp Nhà đầu tư đa dạng hóa Danh mục đầu tư bằng cách giới thiệu nhiều Doanh nghiệp có mức độ rủi ro khác nhau

Thay mặt Nhà đầu tư đôn đốc Doanh nghiệp trả tiền gốc và tiền lãi hàng tháng

Xem chi tiếtLENDBIZ QUẢN LÝ RỦI RO NHƯ THẾ NÀO?

Áp dụng mô hình phân tích, đánh giá Doanh nghiệp cẩn trọng và khoa học

Đa dạng hóa Danh mục đầu tư

Thu hồi nợ cho Nhà đầu tư

Xem chi tiết


ĐẦU TƯ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM RẤT ĐƠN GIẢN

 

THUẾ VÀ PHÍ

Thuế thu nhập cá nhân: Khi trực tiếp đầu tư vào các Doanh nghiệp Việt nam, Nhà đầu tư sẽ không phải trả thuế do phần thuế TNCN đã được các Doanh nghiệp khấu trừ trước khi hoàn trả tiền gốc và tiền lời cho Nhà đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Phí: Lendbiz sẽ không thu phí dịch vụ đối với Nhà đầu tư.

RÚT VỐN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư vào Doanh nghiệp với kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng và phải nắm giữ khoản đầu tư này cho đến khi đáo hạn. Tuy nhiên Nhà đầu tư có thể rút trước kỳ hạn này theo 03 cách:

Không sử dụng tiền gốc và tiền lãi để tái đầu tư.
Bán lại khoản đầu tư này cho nhà đầu tư khác. Trong trường hợp này, Lendbiz sẽ hỗ trợ chào bán khoản đầu tư và tìm kiếm nhà đầu tư khác có nhu cầu.
Bán lại khoản đầu tư này cho Lendbiz nếu Nhà đầu tư đã nắm giữ từ 50% thời gian đầu tư trở lên.