lam gi de tien nhan roi sinh loi
Mỗi tháng dư chưa tới 2 triệu, bạn nên làm gì để tiền nhàn rỗi sinh lời?​
5 Tháng Sáu, 2018
Bà Đoàn Thị Thùy Dương – Công ty CPTM và Vận chuyển Hải Ngân.
13 Tháng Sáu, 2018

5 thiên lệch nhận thức ảnh hưởng đến nhà đầu tư

Nhận thức của một con người sẽ quyết định hành vi của người đó.

Theo số một thống kê, có đến 188 khuynh hướng nhận thức cản trở khả năng của đưa ra quyết định trong công việc, mối quan hệ và khả năng làm giàu.

KHUYNH HƯỚNG ẢNH HƯỚNG TỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Infographic sẽ đưa ra 5 khuynh hướng nhận thức ảnh hưởng nhất khiến các nhà đầu tư rơi vào những vòng luẩn quẩn.

Trước những quyết định đầu tư, hãy kiểm tra danh sách sau:

(Theo VisualCapitalist)

 

Nhận tin tức đầu tư hôm nay!

02432011856