17 Tháng Tám, 2018

CEO công ty P2P Lendbiz: Khủng hoảng P2P Trung Quốc là bài học cho Việt Nam

CEO công ty P2P Lendbiz: Khủng hoảng P2P Trung Quốc là bài học cho Việt Nam Liên tiếp những cảnh báo về thị trường cho vay […]
12 Tháng Tám, 2018

7 Sự thật đáng ngạc nhiên về P2P Lending

7 Sự thật đáng ngạc nhiên về P2P Lending Như chúng ta đều biết hiện nay P2P Lending đã tạo ra một thị trường hiệu quả […]
7 Tháng Tám, 2018

Toàn cảnh mô hình p2p lending uy tín trên thế giới

Toàn cảnh mô hình p2p lending uy tín trên thế giới Peer-to-peer Lending (P2P Lending) là một giải pháp mới của ngành tài chính cho vay, […]
3 Tháng Tám, 2018

[Dự án đang gọi vốn] – Doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng.

[Dự án đang gọi vốn] – Doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng. Chủ dự án: Công ty TNHH Đầu Tư Xây dựng TM Trang […]