RỦI RO & ĐẦU TƯ

Đầu tư là phương thức duy nhất khiến bạn trở nên giàu có và bạn có thể đầu tư bằng số tiền nhỏ. Đầu tư còn mang lại niềm vui khi bạn làm quen với nó. Tuy nhiên, không chỉ có P2P lending mà bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng tiềm ẩn rủi ro và học cách chấp nhận rủi ro là điều cần thiết khi đầu tư. Rủi ro càng lớn lợi nhuận càng cao và ngược lại. Khi bạn hiểu về các loại rủi ro và thực hiện những phương pháp giảm thiểu rủi ro, bạn sẽ trở thành Nhà đầu tư thành công.