Giới thiệu P2P platfom của Singapore – Funding Sociesties.
2 Tháng Một, 2018
Hội thảo “Cơ hội đầu tư hấp dẫn” của Lendbiz ngày 06-11-2018
9 Tháng Một, 2018

Việt Nam đã xuất hiện kênh đầu tư vay ngang hàng P2P Lending chưa ?

Hệ thống kết nối vay ngang hàng trực tuyến P2P lending đã được thành lập ở Việt Nam vào năm 2017 với tên gọi là Lendbiz, website: http://www.lendbiz.vn

Hiện tại hệ thống này đang trong giai đoạn đầu xây dựng, hứa hẹn sẽ là một kênh đầu tư hấp dẫn trong tương lai cũng như giúp đỡ các SMEs (small, medium -sized enterprises, các nhà khởi nghiệp vừa và nhỏ) ở Việt Nam tiếp cận được nguồn vốn dễ dàng hơn.

Lendbiz là một trong những Công ty Việt nam đi tiên phong trong việc xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp kết nối ngang hàng giữa các Nhà đầu tư với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam. Mô hình hoạt động của Lendbiz cho phép các Nhà đầu tư tham gia hỗ trợ thúc đẩy kinh tế Việt nam và làm giàu bằng cách đầu tư trực tiếp cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hoạt động và phát triển.

Sứ mệnh của Lendbiz

Hỗ trợ sự phát triển của Doanh nghiệp bằng một hệ thống hỗ trợ đầu tư uy tín, minh bạch và hiệu quả.
Hỗ trợ cộng đồng và các Nhà đầu tư những cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tầm nhìn

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là động lực cho sự phát triển kinh tế Việt nam nhưng không được cung cấp đủ vốn để mở rộng và phát triển do những rào cản bởi thủ tục và thiếu tài sản bảo đảm. Trong khi đó, những nhà đầu tư thì không có được mức sinh lời đủ hấp dẫn. Chúng tôi tin tưởng rằng, nếu có thể kết nối trực tiếp giữa Nhà đầu tư có nguồn tiền nhàn rỗi và các SME thì điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Nhà đầu tư sẽ có được mức sinh lời tốt hơn. Doanh nghiệp sẽ có được nguồn vốn với chi phí thấp hơn, tạo ra được nhiều công ăn việc làm, đóng góp cho Ngân sách nhà nước và thúc đẩy xã hội phát triển.

02432011856