Ông Nguyễn Hoàng Nam

Giám đốc Chiến lược

Ông Nguyễn Hoàng Nam được bổ nhiệm làm Giám đốc chiến lược chính thức gia nhập đội ngũ lãnh đạo tài năng của Lendbiz kể từ tháng 6/2022.

Ông Nguyễn Hoàng Nam từng theo học và bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ tại Trường Đại học Hồ Nam (Trung Quốc), ngôi trường xếp hạng 195 thế giới – theo US News & World Report, đã công bố thành công 03 nghiên cứu đạt chuẩn của Viện thông tin khoa học Hoa Kỳ (ISI) và có kinh nghiệm thực tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội (HANIF).

Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý, giảng dạy Đại học và Cao học tại các Trường Đại học trong nước. Hiện nay ông Nguyễn Hoàng Nam đang đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa TCNH trường Đại học Đại Nam.