Ra mắt Lendbiz app tích hợp công nghệ mới – Đầu tư chưa bao giờ dễ dàng đến thế!
18 Tháng Sáu, 2018
Ông Nguyễn Việt Hà – Công ty TNHH thương mai và du lịch Thảo Nam
19 Tháng Sáu, 2018

Phụ nữ và đầu tư: Khoảng cách giàu có giữa các giới chưa ai nói đến.

Có thể bạn đã nghe số liệu thống kê về khoảng cách lương ở hai giới tại Mỹ: Phụ nữ ngày nay kiếm được 0,81 đô la cho mỗi đô la mà nam giới làm trong quá trình làm việc, có nghĩa là hàng trăm nghìn tiền lương bị mất đi.

Hãy cùng xem kết quả nghiên cứu sau đây:

 

Dịch: Van.lendbiz

Nguồn: Sofi.com

02432011856