Hãy tham gia cùng chúng tôi phát triển
kinh tế Việt Nam

Chúng tôi là nền tảng P2P Lending tiên phong và tin cậy nhất tại Việt Nam
trong việc kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cần vốn với mạng lưới các
Nhà đầu tư. Mô hình này mang lại lợi ích cho tất cả các bên và thúc đẩy
phát triển kinh tế.

Khi tham gia đội ngũ Lendbiz bạn sẽ

icon 1

Tham gia vào lĩnh vực P2P Lending một sáng tạo tuyệt vời và là tương lai của ngành tài chính Việt Nam.

icon 2

Phát triển bản thân nhờ việc tiếp xúc, học hỏi từ chủ Doanh nghiệp, Nhà đầu tư và đồng nghiệp.

icon 3

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và gần gũi. Được đào tạo chuyên môn và các kỹ năng mềm.

icon4

Lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn, các chế độ phúc lợi cao.

Vị trí ứng tuyển


Chuyên viên Chính sách sản phẩm

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: 15/03/2020

Chuyên viên Thẩm định

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn


Kiểm soát viên Vận hành

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn

Chuyên viên Kinh doanh

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn

Nhân viên Khởi nghiệp

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn


Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn

Trưởng phòng Marketing

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn


System Admin

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn


Chuyên viên Quản lý Đại lý

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn

Chuyên viên Quản lý nợ

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: Hết hạn

02432011856