Chúng tôi không phải là Ngân hàng, không phải là Công ty tài chính, Lendbiz sử dụng công nghệ để kết nối nhu cầu vốn của Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh với các Nhà đầu tư bằng cách cung cấp cho Doanh nghiệp mức giá tốt nhất, cho Nhà đầu tư lợi nhuận cao nhất.

Vai trò của Lendbiz

Lendbiz còn hơn cả một nền tảng kết nối giữa người cần vốn và Nhà đầu tư. Chúng tôi thu thập thông tin, đánh giá và sàng lọc các Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh kỹ lưỡng trước khi giới thiệu tới Nhà đầu tư. Các hồ sơ gọi vốn và hợp đồng pháp lý giữa các bên sẽ được Lendbiz hỗ trợ soạn thảo, ký kết và lưu trữ đầy đủ trước khi giải ngân. Chúng tôi sẽ thay mặt Nhà đầu tư đôn đốc Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh hoàn trả đầy đủ vốn đầu tư và lợi tức đầu tư vào tài khoản của Nhà đầu tư theo lịch hoàn trả. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành tài chính cùng với sự tận tâm của đội ngũ nhân viên, Lendbiz đã và đang kết nối thành công giữa Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh và các Nhà đầu tư.

Sàng lọc hồ sơ

Chấm điểm tín dụng

Thẩm định thực địa

Hỗ trợ thủ tục pháp lý

Gọi vốn & giải ngân

Thu hồi vốn, lợi tức

Sàng lọc hồ sơ

Chấm điểm tín dụng

Thẩm định thực địa

Hỗ trợ thủ tục pháp lý

Gọi vốn & giải ngân

Thu hồi vốn, lợi tức

Hệ thống đánh giá tín dụng đáng tin cậy

Đánh giá toàn diện

Doanh nghiệp,

Hộ kinh doanh

Hệ thống chấm

điểm tín dụng

trên 100 tiêu chí

Chuyên viên Lendbiz

trực tiếp thẩm định

và thẩm vấn thực địa

Chỉ phê duyệt nếu

đáp ứng các tiêu chí

khắt khe của Lendbiz

Đánh giá toàn diện

Doanh nghiệp,

Hộ kinh doanh

Hệ thống chấm

điểm tín dụng

trên 100 tiêu chí

Chuyên viên Lendbiz

trực tiếp thẩm định

và thẩm vấn thực địa

Chỉ phê duyệt nếu

đáp ứng các tiêu chí

khắt khe của Lendbiz

Phương pháp đánh giá tín dụng

Lendbiz kết hợp giữa kinh nghiệm và công nghệ để xây dựng ra hệ thống đánh giá tín dụng hiệu quả, chọn ra những Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh có uy tín. Hệ thống này đánh giá toàn diện khách hàng theo các nhóm chỉ tiêu tài chính, phi tài chính. Với trên 100 tiêu chí đánh giá, hệ thống có thể chấm điểm chính xác các khách hàng theo mức độ rủi ro. Để đảm bảo tính chính xác của thông tin, các chuyên gia thẩm định của Lendbiz còn trực tiếp gặp và thẩm vấn các khách hàng. Lendbiz chỉ giới thiệu cho Nhà đầu tư những khách hàng đã đáp ứng được các tiêu chuẩn và vượt qua được hệ thống sàng lọc của chúng tôi.

Hồ sơ huy động vốn được sàng lọc như thế nào tại Lendbiz

Khách hàng đăng ký

huy động online

Tự động sàng lọc

dựa trên các

tiêu chí xác định

Tự động đánh giá

mức độ chân thực

của thông tin

Thẩm định trực tiếp

bởi  các chuyên gia

Phê duyệt khi

khách hàng vượt qua

các tiêu chuẩn

02432011856