Hiểu hơn về cho vay ngang hàng: Làm ngân hàng không cần… ngân hàng

Với mục đích đem lại cơ hội tốt hơn cho cả người đi vay và người cho vay, việc kết […]

Sân chơi mới cho cộng đồng fintech Việt Nam

Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Fintech Challenge Vietnam – FCV) vừa được […]

Thế giới bùng nổ cho vay ngang hàng, sắp tới là Việt Nam.

Mô hình cho vay ngang hàng lần đầu tiên xuất hiện ở Anh, bùng nổ mạnh mẽ tại thị trường […]

6 xu hướng FinTech trong năm 2018

Sự phát triển của FinTech trên thế giới cũng mới trong giai đoạn đầu và đang tiếp tục định hình […]

02432011856