P2P Lending sẽ tạo sóng ở Việt Nam

P2P Lending – Đầu tư ngang hàng sẽ bùng nổ trong năm 2018 Đã phát triển hơn 10 năm trên […]

Hội thảo “Cơ hội đầu tư hấp dẫn” của Lendbiz ngày 06-11-2018

Ngày 6/1 vừa qua, Công ty Cổ Phần Lendbiz đã tổchức buổi hội thảo “Giới thiệu Cơ hội đầu tư […]

Ở Việt Nam đã có kênh đầu tư P2P Lending – Vay ngang hàng chưa?

Việt Nam đã xuất hiện kênh đầu tư vay ngang hàng P2P Lending chưa ? Hệ thống kết nối vay […]

Giới thiệu P2P platfom của Singapore – Funding Sociesties.

Bài viết này nhằm giới thiệu tới các bạn hệ thống cho vay ngang hàng trực tuyến P2P Lending của […]

02432011856