Công nghệ Fintech sẽ là bạn hay đối thủ của ngân hàng?

Là bạn hay là đối thủ ? Theo một số ngân hàng, nếu hợp tác ở lĩnh vực thanh toán […]

Hội thảo “Chia sẻ cơ hội – Hợp tác thành công”

THÔNG BÁO Chiều thứ bảy ngày 16 tháng 12 vừa qua, Công ty Cổ Phẩn Lendbiz đã tổ chức thành […]

Fintech là gì mà lại được coi là cuộc cách mạng đe dọa hệ thống ngân hàng toàn cầu?

Fintech có thể tái định hình ngành tài chính, tác động rất mạnh đến các thành phần quan trọng nhất […]

CÓ 100 TRIỆU ĐỒNG NÊN KINH DOANH GÌ?

Với số vốn ít ỏi 100 triệu đồng, bạn đang rất băn khoăn không biết kinh doanh gì và bắt […]

02432011856