Doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn phát triển phải được hỗ trợ vốn.

P2P Lending – “phao cứu sinh” cho Doanh nghiệp cần vay vốn. Mặc dù hiện nay nhiều Ngân hàng đã […]

Đầu tư ngang hàng (P2P) – giải pháp cho doanh nghiệp “đói” vốn

Đầu tư ngang hàng (P2P) – giải pháp cho doanh nghiệp “đói” vốn Thực trạng thiếu vốn để duy trì […]

Nút thắt tín dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng […]

02432011856