Kế hoạch quản lý tài chính 50/30/20 ai cũng cần biết để tránh “rỗng túi” mỗi tháng

Để quản lý tài chính một cách hiệu quả, mỗi cá nhân đều cần phải tự lập một bảng biểu […]

Các bước để tạo ra cuộc họp “ảo” thời kì Covid hiệu quả – nhanh chóng

Trong thời kì Covid-19 vẫn hoành hành, dịch bệnh có thể bùng phát và trở lại bất kì lúc nào, […]

Cách ứng phó trước tình hình dịch Covid-19 của các công ty Trung Quốc

Covid-19 đang ảnh hưởng đến cán cân kinh tế của nhiều quốc gia, trở thành gánh nặng tài chính đối […]

Tiêu chí nào để doanh nghiệp vượt qua vòng thẩm định của Lendbiz

Trên thực tế, Lendbiz sở hữu hơn 100 tiêu chí để đánh giá toàn diện một doanh nghiệp. Tuy nhiên, […]

02432011856