Dẫn đầu thị trường với chiến lược đa dạng hóa ngành hàng!

Nếu bạn muốn phát triển, bạn cần di chuyển ra ngoài vùng an toàn và tìm kiếm những cơ hội đa dạng hóa. Tăng trưởng bền vững là mục tiêu của hầu hết các chủ Doanh nghiệp.

4 Mẹo xây dựng lịch làm việc cho nhân viên hiệu quả nhất!

Cuộc khảo sát cũng cho thấy nhu cầu cân bằng cuộc sống công việc tốt hơn là lý do quan trọng nhất mà người trả lời muốn có lịch trình mới. Gần 25% số người tin rằng lịch trình của họ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và giấc ngủ.

Cách tạo nên một khách hàng trung thành dựa trên hành trình mua hàng!

Một trong những yếu tố quan trọng của marketing là khả năng hiểu được hành trình mua hàng của khách hàng –  một người từ chưa bao giờ nghe nói về thương hiệu của bạn đến khi thực sự mua một thứ gì đó từ bạn và sau đó trở thành khách hàng trung thành của bạn.

Tăng năng suất lao động bằng cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp!

Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ và hành vi của ban lãnh đạo và người lao động. Một văn hóa doanh nghiệp tích cực có thể gắn kết nhân viên

02432011856